УНІС - Альтинг

Бібліотека «УНІС-Альтинг» є програмним виробом (програмним компонентом), що реалізує набір стандартних алгоритмів у сфері криптографічного захисту інформації.

Бібліотека є підсистемою низького рівня, яка реалізує специфічний для кожного типу застосованих алгоритмів набір функцій з відповідним набором параметрів.

Бібліотека містить реалізацію таких алгоритмів:

  • зашифрування та розшифрування у відповідності з ГОСТ 28147?89;
  • перевірка та накладання ЕЦП згідно з ДСТУ 4145-2002;
  • гешування відповідно до ГОСТ 34.311-95; 
  • реалізація ГВП згідно додатку А ДСТУ 4145-2002.

Засіб має сертифікат відповідності та відповідає вимогам, що встановлені для засобів КЗІ виду «В».