Науково-виробнича фірма "Українські національні інформаційні системи" (УНІС) створена у 2003 році.

     УНІС є універсальним проектним інтегратором у галузі інформаційних технологій.

 

Основні сфери діяльності:

  • Автоматизація виробничих процесів
  • Проектування, розробка і впровадження корпоративних інформаційних систем, інтеграція технологій збору, обробки, передачі і збереження інформації та створення комплексної технічної інфраструктури об'єктів
  • Створення захищених систем електронного документообігу
  • Розробка засобів криптографічного захисту інформації (ЗКЗІ)
  • Розробка програмно-апаратних засобів захисту інформації
  • Створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ)
  • Надання послуг у сфері ЕЦП

 

     Наявність власних розробок, акредитованого Центру сертифікації ключів електронного цифрового підпису, методики шифрування, бібліотек функцій криптографічних перетворень, засобів криптографічного захисту інформації дозволяє реалізувати увесь комплекс робіт по створенню систем АС класу 2 та АС класу 3.

     УНІС має всі необхідні ліцензії та дозволи для ведення діяльності за вищезазначеними напрямками.